Pedagogische visie en verantwoordelijkheid

Ouders en gastouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Deze gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid wordt gedragen door beide partijen. Dit vergt een nauwe samenwerking en overeenstemming tussen de ouders en gastouder vanuit wederzijds respect en open overleg. Gastouders geven een persoonlijke invulling aan hun opvoedingsverantwoordelijkheid met als uitgangspunt dat elk kind recht heeft op veiligheid, geborgenheid en respect. Ieder kind heeft in aanleg veel mogelijkheden in zich. Een kind heeft ruimte nodig om deze mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen in een veilige omgeving. De gastouder is zich hiervan bewust en kan het kind op een verantwoorde wijze begeleiden waarbij de interactie met het kind en afstemming met ouders van essentieel belang is. Zo kan de gastouder elk kind bieden wat het op dat moment nodig heeft, passend bij zijn behoefte, leeftijd en ontwikkelingsfase.

 

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO