Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Trainer Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Gea Rutgers (van NOA) was deze maand vier maal in huis om met gastouders actief aan de slag te gaan. Door middel van diverse werkvormen bespraken gastouders met elkaar verscheidene casussen; hoe weeg je de ernst van een situatie, op welke dilemma's stuit je, hoe ga je in gesprek bij vermoedens van kindermishandeling? Het besef dat kinderen kwetsbaar zijn en afhankelijk van goede zorg en aandacht van volwassenen maakt dat dit soort avonden heel zinvol zijn om met elkaar door te brengen. Ieder is weer een certificaat rijker! Gea, bedankt namens alle gastouders en medewerkers van SamSam voor de informatie, de handvatten en de fijne begeleiding. Het maakt dat we in openheid met elkaar over lastige situaties kunnen sparren.

17390709 1272607592828774 3598972161310654491 o17435933 1272608119495388 2153310949041024176 o

 

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO