Nieuws

Berichtgeving

In de herfst van 2016 is een kindje overleden na verblijf bij een gastouder, bemiddeld via SamSam. Als een kindje overlijdt is het logisch dat er een onderzoek plaatsvindt. Dat is nu ook het geval. Uiteraard verlenen wij op alle mogelijke manieren onze medewerking aan dit onderzoek. Uit respect voor de privacy van alle betrokkenen en in het belang van het nog lopende onderzoek, doen wij verder geen inhoudelijke mededelingen. Media kunnen zich melden bij de persvoorlichter van het Openbaar Ministerie. Wij vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en leven mee met alle betrokkenen. Alle SamSam’ers wensen hen sterkte!

Directie GOB SamSam,
Monique Tebbe (contactpersoon)
Ria Storm  

SamSam is verhuisd!

Sinds 27 mei zitten we met ons kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Stationsstraat. En laat dat nou precies het pand zijn waar we 12,5 jaar geleden zijn gestart als zelfstandig gastouderbureau! In alle opzichten is dit kantoor erg passend en vertrouwd!

Ons nieuwe adres:
Stationsstraat 9
9401 KV  Assen

PhotoGrid 1499695790255

Preventie infectieziekten en vaccinaties in de gastouderopvang

 

13-04-2017. Jeanet Bergsma en Mirjam Ludwig van Team infectieziekten van GGD-Drenthe vertelden over de meest voorkomende kinderziekten; de vijfde ziekte, krentenbaard, hand- voet en mondziekte, waterpokken. Maar ook wanneer je als gastouder infecties zou moeten melden bij de GGD: Als er twee of meer kinderen last hebben van een infectieziekte! En wisten jullie dat het weren van zieke kinderen vaak niet veel zin heeft omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat de symptomen zichtbaar zijn! Dank voor de informatie, Jeanet en Mirjam!

17883870 1294774980612035 6702969796511865237 n

12,5 jaar (gastouder bij) SamSam 1 april 2017

High tea bij SamSam ter ere van 12,5 jaar bestaan. 12 gastouders kregen een speciale uitnodiging want ook zij zijn al die tijd al aan ons verbonden, en sommigen zelfs al langer vanuit de Aska-tijd. Aan tafel heerlijkheden en verhalen over 'vroeger' en nu. Wij van SamSam hebben al heel veel van jullie levens mee mogen krijgen en dat is wel heel bijzonder, het schept een band! Gefeliciteerd Hedy, Hennie, Jolanda, Anneke, Greetje, Karin en Petra. Annet, Celéste Wilma en Jessieca waren helaas verhinderd maar ook voor jullie de hartelijke felicitaties; een bloemetje en een attentie volgen binnenkort nog!

pizap.com14910534174451

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie


Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2