Nieuws

Certificaat Samen werken aan kwaliteit

SamSam is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Dit is het orgaan waar ouders terecht kunnen wanneer zij een klacht hebben over de dienstverlening van het gastouderbureau en er samen met de kinderopvangorganisatie niet uitkomen. Ook in 2017 heeft SamSam het jaar weer klachtenvrij afgesloten en ontvingen we dit certificaat met de mooie woorden: 'Samen werken aan Kwaliteit'

Certificaat klachtenvrij

Themabijeenkomst 'Kind in echtscheidingssituaties' 7 maart 2018

Trouwen doe je samen, scheiden doe je alleen. Met deze quote opende Marjolein Bruinenberg de themabijeenkomst over kind in echtscheidingssituaties. Maar is dat wel zo? Als je (samen) besluit om uit elkaar te gaan raakt dat direct de kinderen. Het is een misvatting te denken dat jonge kinderen hier niet veel van mee krijgen. Met een filmpje liet Marjolein zien hoe kinderen omgaan met een scheidingssituatie. Hele jonge kinderen ervaren de emoties en sferen die hierbij spelen heel fysiek en zijn niet in staat om dit te plaatsen. Oudere kinderen kunnen gaan zorgen voor de ouders of het jongere brusje, tieners zetten zich vaak heftiger af en kunnen boos zijn op één of beide ouders. Het is belangrijk je te realiseren dat kinderen last kunnen hebben van de scheidingssituatie ook al zie je het niet direct. Heb hier oog voor en geef uitleg aan je kinderen, passend bij de leeftijdsfase. En blijf het uitleggen omdat bij het opgroeien nieuwe vragen ontstaan over het waarom van de scheiding. De ‘liefdesdriehoek’ geeft kinderen inzicht: Papa en mama houden niet meer van elkaar maar houden wel van hun kinderen.

Maar wat kan je doen als er in je omgeving een scheiding speelt? Marjolein gaf aan hoe belangrijk ‘steunfiguren’ zijn voor kinderen. Dat kan de gastouder zijn, een buurvrouw zijn, een opa, een vriend, een meester of juf van school. Iemand waarbij een kind zich fijn voelt en die neutraal kan staan in de situatie. Dat is voor een kind belangrijk om zichzelf te kunnen zijn met alle gevoelens die er bij een kind spelen. Als gastouder is het belangrijk om te beseffen dat je een steunfiguur kan zijn voor het kind. In de thuissituatie verandert er veel maar bij de gastouder is alles nog zoals het was.
Marjolein heeft als kindbehartiger een methode ontwikkelt die inzicht geeft hoe een kind in een echtscheidingssituatie zich voelt. Dit zogenaamde ‘mattenspel’ wordt gespeeld door kinderen vanaf 3 jaar.
Wil je meer informatie: Bruinenberg Assen, www.bruinenbergassen.nl

Liefdesdriehoek1

Kind en echtscheiding1

Intervisie voor gastouders 'van pedagogisch beleid naar pedagogisch werkplan'

29 januari 2018. Uitwisseling van gedachten, ervaringen en (pedagogische) visie op de gastouderopvang. Een viertal gastouders schoof hiervoor gisteravond aan tafel bij SamSam. Het was weer een waardevolle intervisiebijeenkomst!
Succes Mathilde, Dity, Janny en Els met het schrijven van jullie pedagogisch werkplan.

 

pedagogisch werkplan jan 2018

Nieuwjaarsinstuif 15 januari 2018

Gisteravond een gezellige nieuwjaarsinstuif gehad met onze gastouders. Monique heeft in het kort verteld wat er voor 2018 allemaal op het programma staat. Dit alles komt op korte termijn op de agenda te staan van onze website. Verder was er deze avond gelegenheid voor ouders/gastouders om afscheid te nemen van onze collega Natasja Blonk. Natasja gaat, na bijna 7 jaar bij SamSam gewerkt te hebben, de overstap naar GGZ maken als beveiliger, algemene dienst. Maandag a.s. is haar laatste werkdag en zullen we als team afscheid nemen van haar.

nieuwjaarsinstuif

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO