Vergoeding gastouders 2018

Advies gastoudervergoeding

SamSam hanteert adviestarieven. De gastouder is vrij in het bepalen van een eigen uurprijs t.a.v. de vraagouders.

 

Uurvergoeding per kind dagopvang 06.00 - 23.00 uur

4,75

Uurvergoeding per kind in het weekend en officiële feestdagen

5,75

Nachtvergoeding (23.00-6.00 uur) per uur per kind 

2,30

Uurvergoeding dagopvang (06.00 - 23.00 uur) Zelfstandig Ondernemende Gastouder 5,00
Uurvergoeding weekend en officiële feestdagen Zelfstandig Ondernemende Gastouder 6,75

 

 

Uurvergoeding (inclusief vakantietoeslag) minimaal

 10,59


 * De vakantie uren en het vakantiegeld zijn verdisconteerd in het uurtarief.


Vindt de opvang plaats in het huis van de vraagouder dan valt dit onder de wet dienstverlening aan huis.

Deze wet heeft de volgende gevolgen voor de ouder:

  • De gastouder moet worden doorbetaald tijdens haar vakantie (4 weken)
  • De gastouder wordt bij ziekte maximaal 6 weken doorbetaald met inachtneming van 2 wachtdagen
  • De gastouder mag maximaal 3 dagen per week werken
  • De gastouder moet het minimumloon verdienen. Dit is per 01-01-2018 € 10,59 per uur (incl. vakantiegeld (8%) en vakantie-uren).

 

Maaltijdvergoedingen

Deze vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. U mag hier een redelijk bedrag voor vragen dat rechtstreeks aan u wordt betaald door de vraagouder. Wij adviseren u de maaltijdvergoeding te hanteren volgens de richtlijnen van de NIBUD. Een formulier waarop u de maaltijdvergoeding registreert kunt u hier downloaden. 

Vergoeding maaltijden volgens de richtlijnen van de NIBUD

 

Ziekte/afwezigheid

Wanneer u ziek wordt, krijgt u geen vergoeding. Wanneer het gastkind plotseling niet komt (bijvoorbeeld door ziekte) dan betaalt de vraagouder de eerste week van afwezigheid de afgesproken uren door.

Tijdens vakanties zal er, mits tijdig (minimaal 1 week van tevoren)  doorgegeven, geen vergoeding worden uitbetaald.

 

Urenregistratie en betaling

De uren worden bijgehouden door de gastouder via het urenregistratiesysteem en aan het eind van de maand worden deze uren gegarandeerd uitbetaald door SamSam, ongeacht of de vraagouder heeft betaald. 

 

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO