Selectiecriteria gastouders

Een gastouder voldoet aan de volgende criteria:

Algemeen
• Minimale leeftijd 18 jaar;
• Lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren;
• Plezier hebben in de omgang met kinderen;
• Positief staan tegenover kinderopvang;
• Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit geldt ook voor de volwassen huisgenoten van de gastouder;
• Bereidheid tot het volgen van verplichte bijscholing, waaronder EHBO-herhalingen en Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld;
• Beheerst de Nederlandse taal;
• In bezit van aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) en een inzittendenverzekering bij autogebruik;
• Zich voor langere tijd ( minimaal 1 jaar) kunnen inzetten als gastouder.  

Opleiding, vaardigheden en eigenschappen
• Minimaal diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn;
• Certificaat Kinder-EHBO;
• Open en flexibele opstelling;
• In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Organisatietalent;
• Afspraken kunnen maken en nakomen;
• Positief kunnen omgaan met feedback en kunnen reflecteren op eigen handelen.

Pedagogische kwaliteiten van de gastouder
• In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden;
• Respect hebben voor de eigenheid van elk kind;
• Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen;
• In staat zijn om de competenties, omschreven in dit pedagogisch beleid, in de praktijk toe te passen.

Gezinssituatie van de gastouder
• Er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen;
• De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen;
• De gezinssituatie van de gastouder is stabiel.  

Huisvesting van de gastouder
• Er is voldoende en veilige ruimte om gastkinderen op te vangen;
• Er is voldoende en veilige speelruimte rondom huis;
• De woonomgeving is hygiënisch verantwoord;
• De gastouder werkt mee aan de jaarlijkse Risico-Inventarisatie door de bemiddelingsmedewerker van SamSam, als ook het mee werken aan de (steekproefsgewijze) inspectie door de inspecteur van de GGD.

Houding van de gastouder t.o.v. de ouders
• De gastouder respecteert de privé-situatie van de ouders; d.w.z. respect voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën;
• Er wordt correct omgegaan met privacygevoelige informatie waaronder omgaan met sociale media, het maken en rondsturen van foto’s etc.;
• De gastouder staat open voor overleg en afstemming met de ouders om zo tot een goede samenwerking te komen;
• De gastouder heeft een niet-rivaliserende opstelling t.o.v. de ouders.

Houding van de gastouder t.o.v. GastOuderBureau SamSam
• De gastouder is bereid tot samenwerking en accepteert begeleiding en ondersteuning vanuit het gastouderbureau;
• De gastouder staat achter de werkwijze en het (pedagogisch) beleid van SamSam.

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO